zondag 19 oktober 2008

Vogeljacht

Malta krijgt de laatste jaren steeds meer kritiek te verduren vanuit het buitenland vanwege het feit dat er op Malta een traditie bestaat van het jagen op vogels. Veel mensen geven aan Malta niet te willen bezoeken vanwege de jacht op vogels. Zij vinden de Maltezers wreed. Wandelaars die in deze tijd van het jaar naar Malta komen, zijn vaak ronduit verontwaardigd over de manier waarop de Maltezers met de vogels omgaan.

Het jagen op vogels is inderdaad een groot probleem. Malta is een belangrijk eiland op de route van trekvogels. Tegelijkertijd telt Malta ongeveer 20.000 jagers. Zij jagen op verschillende manieren. Sommigen jagen met lokvogels in kleine kooitjes. Deze trekken trekvogels aan. Wanneer de vogels landen, trekt een jager een net aan en zitten de vogels gevangen. In het gunstigste geval worden de vogels daarna weer vrijgelaten. Het grootste deel van de vogels wacht helaas een ander lot. Bij een andere methode van de jacht, worden vogels gewoon met een schot hagel uit de lucht gehaald. Hierbij sterven veel vogels die formeel gezien beschermd zijn.

Een jager vertelde op televisie dat het jagen helemaal niet wreed is. Hij vertelde dit seizoen slechts drie vogels neer te hebben geschoten. Wanneer elke jager een zelfde 'score' zou behalen, zouden er dus 60.000 vogels het loodje leggen op Malta. In de praktijk zijn dit er veel meer.

Tegenover de 20.000 jagers staat de rest van de bevolking. De meeste mensen haten de jagers, vanwege het feit dat ze Malta een slechte naam bezorgen. Bovendien vinden veel mensen het neerschieten van weerloze vogels geen hobby. Ze vragen zich af waarom de regering het jagen op vogels nog toelaat.

Formeel gezien zijn er wel regels voor het jagen, maar deze worden nauwelijks nageleefd. Er bestaan talloze organisaties die de strijd aangaan met de jacht op de vogels. Dit jaar is er hulp vanuit Duitsland. Een Duitse organisatie probeert zoveel mogelijk bewijs te verzamelen van wetsovertredingen. Daarmee willen ze de regering van Malta overtuigen de jacht te staken.

Hoewel het jagen op vogels een traditie is op Malta zal het vroeg of laat wel verboden worden. Als de eigen regering daar niet toe beslist, zal het wel onder druk van de EU gebeuren. Voor de meeste Maltezers kan een verbod niet snel genoeg komen. Zij realiseren zich helaas ook dat veel jagers zich niets aan zullen trekken van een verbod en dat de overheid geen prioriteit zal leggen bij de opsporing en vervolging van de stropers.

Labels: ,

0 reacties:

Een reactie plaatsen

Links naar dit bericht:

Een koppeling maken

<< Startpagina